Thursday, May 11, 2017

NOTA 08

Rasulullah saw bersabda:

"Ingatlah, dalam tubuh manusia terdapat segumpal darah. Ketika ia baik, maka baiklah seluruh bahagian tubuh. Manakala ia rosak, maka rosaklah seluruh bahagian tubuh. Ingatlah, segumpal darah itu adalah hati".

Sumber: Google

No comments:

Post a Comment

Thursday, May 11, 2017

NOTA 08

Rasulullah saw bersabda:

"Ingatlah, dalam tubuh manusia terdapat segumpal darah. Ketika ia baik, maka baiklah seluruh bahagian tubuh. Manakala ia rosak, maka rosaklah seluruh bahagian tubuh. Ingatlah, segumpal darah itu adalah hati".

Sumber: Google

No comments:

Post a Comment

Snag a button